IUNO

 

Melchior

Case C-647/13

Judgment

4 February 2015

Reference for a preliminary ruling – Social security – Conditions governing eligibility for unemployment benefit in a Member State – Taking into account periods of work completed as a member of the contract staff of an institution of the European Union which is established in that Member State – Treatment of days of unemployment for which an allowance is paid under the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities as working days – Principle of sincere cooperation.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=da&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-647-13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=228879

 

 

 

USDAW and Wilson

Case C-80/14

Opinion

05 February 2015

Directive 98/59/EC — Article 1 — Collective redundancies — Concept of ‘establishment’ — Method of calculating the number of dismissals

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?pro=&lgrec=da&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&id=C%3B80%3B14%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2014%2F0080%2FP&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-80%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=229050

 

 

Rabal Cañas

Case C-392/13

Opinion

05 February 2015

Request for a preliminary ruling – Juzgado de lo Social No 33, Barcelona – Interpretation of Articles 1(1)(a), 2(a) and 5 of Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies (OJ 1998 L 225, p. 16) – Concept of collective redundancy – Reasons – Reasons not related to the individual worker concerned – National legislation providing for collective redundancies on economic, technical, organisational or production grounds

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?pro=&lgrec=da&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&id=C%3B392%3B13%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2013%2F0392%2FP&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-392%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=229502

 

 

Sopora

Case C-512/13

Judgment

24 February 2015

Request for a preliminary ruling – Hoge Raad der Nederlanden – Interpretation of Article 45 TFEU – Equal treatment – National legislation on tax-free allowances paid by an employer to workers coming from another Member State – National legislation distinguishing between, on the one hand, workers who, during the period prior to their work assignment in the Member State concerned, lived less than 150 km from the border with that Member State and, on the other hand, workers who, during that same period, lived at a distance greater than 150 km from the border.

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B512%3B13%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2013%2F0512%2FJ&pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-512%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=229889

 

 

Commission v Luxembourg

Case C-238/14

Judgment

26 February 2015

Traktatbrud – socialpolitik – direktiv 1999/70/EF – rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP – midlertidigt ansatte i forlystelsesbranchen – flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter – § 5, stk. 1 – bestemmelser med henblik på at forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter – begrebet »objektive omstændigheder«, der kan begrunde sådanne kontrakter.

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B238%3B14%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BC2014%2F0238%2FJ&pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-238%252F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=235814

 

 

Ingeniørforeningen i Danmark

Case C-515/13

Judgment

Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 2000/78/EF – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – artikel 2, stk. 1, og stk. 2, litra a) – artikel 6, stk. 1 – forskelsbehandling på grund af alder – national lovgivning, som fastsætter, at der ikke udbetales fratrædelsesgodtgørelse til arbejdstagere, der ved fratrædelsen har ret til at oppebære folkepension.

http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B515%3B13%3BRP%3B1%3BP%3B1%3BC2013%2F0515%2FJ&pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-515%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&mat=or&jge=&for=&cid=236060